Kúpiť, využívať a vyhodiť. Išlo by to inak?

22.05.2018

Poslanci EP navrhujú prehodnotenie tradičného modelu hospodárstva a jeho náhradu modelom cyklickým, ktorý dokáže šetriť zdroje vďaka inováciám dizajnu výrobku či inému použitiu.

Prepis: