Nový prístup Európy ku geneticky modifikovaným plodinám

22.05.2018

Desaťročie trvajúci spor o tom, či sú GM plodiny hrozbou alebo príležitosťou, je uzavretý. EÚ našla východisko.

Prepis: