Európa na ceste k digitálnej ére

03.03.2015

Digitálna agenda pre EÚ chce riešiť prekážky brániace digitálnej nadvláde Európy - rozdiely v rámci krajín, kybernetický zločin, chýbajúce IKT zručnosti...

Prepis: