Nový prístup Európy ku geneticky modifikovaným plodinám

27.10.2015

Desaťročie trvajúci spor o tom, či sú GM plodiny hrozbou alebo príležitosťou, je uzavretý. EÚ našla východisko.

Prepis: