Európsky semester: nástroj koordinácie rozpočtov

14.06.2016

Kríza z roku 2008 odhalila v mnohých krajinách nadmerne vysoký deficit aj veľkú zadlženosť. Ako môže Európa ovplyvniť tvorbu rozpočtov krajín? Cez európsky semester.

Prepis: