O parlamentných výboroch

26.01.2017

Počnúc rozpočtom až k zahraničným veciam - Európsky parlament sa zaoberá mnohými komplexnými témami. Keby o jednotlivých oblastiach diskutovalo všetkých 751 poslancov, hrozilo by nesmierne zdĺhavé napredovanie. V snahe uľahčiť prijímanie rozhodnutí Parlament zriadil istý počet výborov. Ponúkame vám informácie o parlamentných výboroch a ich činnosti.

Prepis: