Rodová rovnosť: ako zrýchliť slimačie tempo pokroku

07.03.2016

Ženy sa dostávajú do popredia vo všetkých sektoroch, ozývajú sa však hlasy, aby Európa šla príkladom v rodovej rovnosti a urýchľovaní zmien, keďže nerovnosti medzi ženami a mužmi pretrvávajú.

Prepis: