Get the picture: Odborníci bez hraníc

22.05.2018

Európsky profesijný preukaz zaručí odborníkom voľný pohyb, skoncuje so zbytočnými prieťahmi a administratívou pri uznávaní kvalifikácií.

Prepis: