Get the picture: Odborníci bez hraníc

31.03.2014

Európsky profesijný preukaz zaručí odborníkom voľný pohyb, skoncuje so zbytočnými prieťahmi a administratívou pri uznávaní kvalifikácií.

Prepis: