Stáže: vlastné skúsenosti s Úniou

22.05.2018

Vedeli ste, že Európsky parlament ponúkla mladým ľuďom rôzne stáže? Adela a Freddie vám povedia, ako sa prihlásili a čo ich čakalo.

Prepis: