Zákonodarstvo v EÚ

14.07.2016

Systém kontrol a záruk, ktorý sa líši od postupu, akým zväčša fungujú parlamenty v štátoch EÚ.

Prepis: