Viacjazyčnosť: pridaná hodnota Európy

22.05.2018

Všetci poslanci Európskeho parlamentu majú právo hovoriť svojím vlastným jazykom. Tiež sa vám vynoril obraz Babylonu? Umberto Eco však povedal, že jazykom Európy je preklad.

Prepis: