Panoramatický pohľad na boj proti terorizmu

22.05.2018

Európska únia sa usiluje o spoločné kroky na boj s terorizmom, poslanci EP a odborníci sa vyjadria k piatim kľúčovým témam.

Prepis: