Čo očakávate od Európskej únie?

01.07.2016

Prieskum na vzorke takmer 28 000 Európanov ukázal, že väčšina si želá, aby Únia aktívnejšie riešila problémy ako nezamestnanosť, terorizmus, imigrácia a podvody v oblasti daní.

Prepis: