Chapters Home

Na medzinárodnej scéne: vplyv Európskeho parlamentu v zahraničí

Pohľad na to, ako Európsky parlament v spolupráci s ostatnými inštitúciami EÚ chráni a presadzuje hodnoty a záujmy európskych občanov na celom svete.

Vyznať sa v európskych inštitúciách

Nemáte jasno v tom, akú úlohu majú hlavné inštitúcie EÚ? Poďte ich navštíviť s EuroparlTV.

Po straníckej linke: politické skupiny

Ak si niekam pozvete 751 ľudí, musíte si vymyslieť vhodný spôsob organizácie. Prípadne môžete napodobniť Európsky parlament a rozčleniť zostavu na osem skupín. 751 poslancov Parlamentu sa delí do skupín, ktoré ideovo pokrývajú celé politické spektrum Európskej únie. Krátke animované video vysvetľuje, ako vznikajú politické skupiny a čo v nich poslanci robia.

O delegáciách Európskeho parlamentu

Európske prístupové kritériá, riešenia konfliktov, hospodárske vzťahy... poslanci EP pracujú na týchto a iných témach aj počas rokovaní s kolegami z rôznych častí sveta.

O parlamentných výboroch

Počnúc rozpočtom až k zahraničným veciam - Európsky parlament sa zaoberá mnohými komplexnými témami. Keby o jednotlivých oblastiach diskutovalo všetkých 751 poslancov, hrozilo by nesmierne zdĺhavé napredovanie. V snahe uľahčiť prijímanie rozhodnutí Parlament zriadil istý počet výborov. Ponúkame vám informácie o parlamentných výboroch a ich činnosti.

Pohľad zblízka na predsedníctvo: orgán Európskeho parlamentu

Predsedníctvo je zapojené do finančných, administratívnych a organizačných záležitostí Európskeho parlamentu. Stavím sa, že napriek tomu máte stále pocit, že o ňom viete málo. Kto tvorí predsedníctvo? A za čo sú vlastne zodpovední? Táto animácia demystifikuje vplyvné krídlo európskeho projektu.

Zákonodarstvo v EÚ

Systém kontrol a záruk, ktorý sa líši od postupu, akým zväčša fungujú parlamenty v štátoch EÚ.

Predseda Európskeho parlamentu

Kto je to? Ako získal post? Aké má právomoci? Krátke video o funkcii predsedu Európskeho parlamentu.

Európsky parlament v skratke

Práca poslancov Európskeho parlamentu má priamy vplyv na bežný život občanov EÚ. Čo presne robia poslanci?

Kto je europoslanec?

Animované zhrnutie základných faktov o poslancoch Európskeho parlamentu.

Let’s talk

Kúpiť, využívať a vyhodiť. Išlo by to inak?

Poslanci EP navrhujú prehodnotenie tradičného modelu hospodárstva a jeho náhradu modelom cyklickým, ktorý dokáže šetriť zdroje vďaka inováciám dizajnu výrobku či inému použitiu.

Klonované zvieratá - jedli by ste z nich mäso?

V Európe sa mäso z klonovaných zvierat zatiaľ do potravinového reťazca nedostalo, nateraz to ale zakázané nie je. Európska legislatíva o klonovaní je poriadne tvrdým orieškom.

Ochrana osobných údajov: problémy a riešenia

V roku 2015 sa väčšina Európanov obávala, že ak poskytnú informácie na internet, už nad nimi nezískajú kontrolu. Nové pravidlá ochrany osobných údajov to zmenia.

Názory Európanov na imigráciu

Podľa prieskumu Eurobarometer, ktorý bol zadaný Európskym parlamentom, považujú Európania imigráciu za jednu z hlavných výziev súčasnosti. Až na výnimky z istých štátov by väčšina opýtaných ocenila lepšie prerozdelenie azylantov.

Rodová rovnosť: ako zrýchliť slimačie tempo pokroku

Ženy sa dostávajú do popredia vo všetkých sektoroch, ozývajú sa však hlasy, aby Európa šla príkladom v rodovej rovnosti a urýchľovaní zmien, keďže nerovnosti medzi ženami a mužmi pretrvávajú.

Get the picture: Odborníci bez hraníc

Európsky profesijný preukaz zaručí odborníkom voľný pohyb, skoncuje so zbytočnými prieťahmi a administratívou pri uznávaní kvalifikácií.

Nadišiel čas európskej armády?

Kam má smerovať Európa v otázke bezpečnosti a obrany? Priblížime vám súčasnú politiku, jej pôvod a tak trochu poodhalíme budúcnosť.

Žiadosť o azyl v EÚ

Ako si treba predstaviť postup pri žiadosti o azyl? Ponúkame definíciu žiadateľa o azyl, spomenieme jeho povinnosti i práva.

K Parlamentu to nie je ďaleko

Zaujímate sa o Európsky parlament? Chceli by ste o niektorých európskych témach diskutovať? Informačné kancelárie EP sú v každom členskom štáte, pokojne ich kontaktujte.

Kto je europoslanec?

Animované zhrnutie základných faktov o poslancoch Európskeho parlamentu.

The European Parliament and you

Na medzinárodnej scéne: vplyv Európskeho parlamentu v zahraničí

Pohľad na to, ako Európsky parlament v spolupráci s ostatnými inštitúciami EÚ chráni a presadzuje hodnoty a záujmy európskych občanov na celom svete.

Vyznať sa v európskych inštitúciách

Nemáte jasno v tom, akú úlohu majú hlavné inštitúcie EÚ? Poďte ich navštíviť s EuroparlTV.

Po straníckej linke: politické skupiny

Ak si niekam pozvete 751 ľudí, musíte si vymyslieť vhodný spôsob organizácie. Prípadne môžete napodobniť Európsky parlament a rozčleniť zostavu na osem skupín. 751 poslancov Parlamentu sa delí do skupín, ktoré ideovo pokrývajú celé politické spektrum Európskej únie. Krátke animované video vysvetľuje, ako vznikajú politické skupiny a čo v nich poslanci robia.

O delegáciách Európskeho parlamentu

Európske prístupové kritériá, riešenia konfliktov, hospodárske vzťahy... poslanci EP pracujú na týchto a iných témach aj počas rokovaní s kolegami z rôznych častí sveta.

O delegáciách Európskeho parlamentu

Európske prístupové kritériá, riešenia konfliktov, hospodárske vzťahy... poslanci EP pracujú na týchto a iných témach aj počas rokovaní s kolegami z rôznych častí sveta.

O parlamentných výboroch

Počnúc rozpočtom až k zahraničným veciam - Európsky parlament sa zaoberá mnohými komplexnými témami. Keby o jednotlivých oblastiach diskutovalo všetkých 751 poslancov, hrozilo by nesmierne zdĺhavé napredovanie. V snahe uľahčiť prijímanie rozhodnutí Parlament zriadil istý počet výborov. Ponúkame vám informácie o parlamentných výboroch a ich činnosti.

Pohľad zblízka na predsedníctvo: orgán Európskeho parlamentu

Predsedníctvo je zapojené do finančných, administratívnych a organizačných záležitostí Európskeho parlamentu. Stavím sa, že napriek tomu máte stále pocit, že o ňom viete málo. Kto tvorí predsedníctvo? A za čo sú vlastne zodpovední? Táto animácia demystifikuje vplyvné krídlo európskeho projektu.

Zákonodarstvo v EÚ

Systém kontrol a záruk, ktorý sa líši od postupu, akým zväčša fungujú parlamenty v štátoch EÚ.

Zákonodarstvo v EÚ

Systém kontrol a záruk, ktorý sa líši od postupu, akým zväčša fungujú parlamenty v štátoch EÚ.

Predseda Európskeho parlamentu

Kto je to? Ako získal post? Aké má právomoci? Krátke video o funkcii predsedu Európskeho parlamentu.

Európsky parlament v skratke

Práca poslancov Európskeho parlamentu má priamy vplyv na bežný život občanov EÚ. Čo presne robia poslanci?

K Parlamentu to nie je ďaleko

Zaujímate sa o Európsky parlament? Chceli by ste o niektorých európskych témach diskutovať? Informačné kancelárie EP sú v každom členskom štáte, pokojne ich kontaktujte.

Stáže: vlastné skúsenosti s Úniou

Vedeli ste, že Európsky parlament ponúkla mladým ľuďom rôzne stáže? Adela a Freddie vám povedia, ako sa prihlásili a čo ich čakalo.

Stáže: vlastné skúsenosti s Úniou

Vedeli ste, že Európsky parlament ponúkla mladým ľuďom rôzne stáže? Adela a Freddie vám povedia, ako sa prihlásili a čo ich čakalo.

Čo očakávate od Európskej únie?

Prieskum na vzorke takmer 28 000 Európanov ukázal, že väčšina si želá, aby Únia aktívnejšie riešila problémy ako nezamestnanosť, terorizmus, imigrácia a podvody v oblasti daní.

Kto je europoslanec?

Animované zhrnutie základných faktov o poslancoch Európskeho parlamentu.