Zakonodajni postopek v EU

22.05.2018

Sistem nadzora in ravnotežja pomaga zagotavljati reprezentativen proces.

Zapis: