Novi pristop Evrope k GSO

22.05.2018

Že dolgo razdeljeni glede GSO - predstavljajo grožnjo ali priložnost? - EU je našla novo pot naprej.

Zapis: