Novi pristop Evrope k GSO

27.10.2015

Že dolgo razdeljeni glede GSO - predstavljajo grožnjo ali priložnost? - EU je našla novo pot naprej.

Zapis: