Zakonodajni postopek v EU

14.07.2016

Sistem nadzora in ravnotežja pomaga zagotavljati reprezentativen proces.

Zapis: