Pregled boja proti terorizmu

04.07.2016

Medtem ko si EU prizadeva povezati ukrepe v boju proti terorizmu, evropski poslanci in strokovnjaki predstavljajo svoja stališča v petih ključnih razpravah.

Zapis: