Pregled boja proti terorizmu

22.05.2018

Medtem ko si EU prizadeva povezati ukrepe v boju proti terorizmu, evropski poslanci in strokovnjaki predstavljajo svoja stališča v petih ključnih razpravah.

Zapis: