Vad är en Europaparlamentsledamot?

22.05.2018

En animerad guide till viktig fakta om Europaparlamentets ledamöter.

Utskrift: