Riva barriärer: 20 år med Schengen

26.03.2015

Schengenområdet omfattar större delen av Europa och är ett uttryck för rätten till fri rörlighet. Det föddes ur drömmar i en by i Luxemburg.

Utskrift: