Koldioxid i rörelse!

26.11.2015

Hur står sig olika transportmedel mot varandra när det gäller hur mycket koldioxid de släpper ut?

Utskrift: