Undersökning av presidiet: Ett organ i Europaparlamentet

22.05.2018

Presidiet är involverat i Europaparlamentets finansiella, administrativa och organisatoriska ärenden. Jag är säker på att du fortfarande tycker att du inte vet tillräckligt om det. Vilka består presidiet av? Och exakt vad ansvarar de för? Animationen gör en inflytelserik del av det europeiska projektet begriplig.

Utskrift: