Europa blir digitalt

22.05.2018

Den digitala agendan försöker undanröja hindren för Europas digitala överlägsenhet: länders olika möjligheter, it-brott, bristen på IKT-kunskaper …

Utskrift: