Europa blir digitalt

03.03.2015

Den digitala agendan försöker undanröja hindren för Europas digitala överlägsenhet: länders olika möjligheter, it-brott, bristen på IKT-kunskaper …

Utskrift: