Jämställdhet mellan könen: Hur kan utvecklingen påskyndas?

22.05.2018

Framstegen är uppenbara för kvinnor i alla sektorer, men röster höjs om att Europa bör leda vägen mot jämställdhet mellan könen och påskynda förändring i en värld där ojämställdheten består.

Utskrift: