Flerspråkighet: En byggsten i den europeiska identiteten

19.02.2015

Att tala sitt modersmål är en grundläggande rättighet för EU-parlamentsledamöterna. Men hur undviker EU en kakofoni à la Babels torn? Som Umberto Eco sa: ”Europas språk är översättning.”

Utskrift: