Uppgiftsskydd: problem och lösningar

22.05.2018

2015 oroade sig majoriteten av européerna över att inte ha kontroll över den information som de lämnar ut på nätet. Nya uppgiftsskyddsregler bör placera dem i förarsätet igen.

Utskrift: