Förklaring av utskottet

22.05.2018

Europaparlamentet hanterar många komplexa frågor, från budgetar till utrikespolitik. Om alla 751 medlemmar skulle debattera dessa frågor tillsammans, skulle det bli för många kockar vid soppan! Parlamentet hittade en bättre lösning genom att skapa flera utskott. Stilla din nyfikenhet genom att ta reda på mer om parlamentsutskotten och deras aktiviteter.

Utskrift: