Att söka asyl i EU

16.12.2015

Vad händer när någon söker asyl i EU? Här får du lära dig hur en asylsökande definieras, vad de har för rättigheter och skyldigheter och hur förfarandet ser ut.

Utskrift: