Att söka asyl i EU

22.05.2018

Vad händer när någon söker asyl i EU? Här får du lära dig hur en asylsökande definieras, vad de har för rättigheter och skyldigheter och hur förfarandet ser ut.

Utskrift: