En global aktör - Europaparlamentets inverkan utomlands

22.05.2018

En summering av hur Europaparlamentet, i samarbete med andra EU-institutioner, skyddar och främjar europeiska medborgares värderingar och intressen i hela världen.

Utskrift: