Ett plasthav att utrota

22.05.2018

Drunknar du i plastpåsar? Vissa länder har kommit långt i arbetet med att minska användningen, medan andra fortfarande är storkonsumenter. Vilka incitament till förändring ger EU?

Utskrift: