Vad är en Europaparlamentsledamot?

04.12.2014

En animerad guide till viktig fakta om Europaparlamentets ledamöter.

Utskrift: