Chapters Home

En global aktör - Europaparlamentets inverkan utomlands

En summering av hur Europaparlamentet, i samarbete med andra EU-institutioner, skyddar och främjar europeiska medborgares värderingar och intressen i hela världen.

En rundtur genom EU-institutionerna

Har du svårt att hålla reda på vad de olika EU-institutionerna egentligen gör? Följ med EPTV på en snabb rundtur genom de olika husen.

Mellan partilinjerna: Politiska grupper

Om man bjuder in 751 personer till ett party, så måste man hitta det bästa sättet att organisera den. Annars kan man göra som EU-parlamentet gör, och ha åtta olika parties! Parlamentets 751 medlemmar och grupperna de tillhör, representerar åsikter över Europeiska unionens politiska spektrum. Denna korta animerade film förklarar hur de politiska grupperna inrättas och vad deras parlamentsledamöter gör.

Parlamentets delegationer, aktörer med global räckvidd

EU:s anslutningskriterier, konfliktlösning, ekonomiska band … EU-parlamentsledamöternas delegationer arbetar med dessa och andra ämnen när de träffar sina motparter från hela världen.

Förklaring av utskottet

Europaparlamentet hanterar många komplexa frågor, från budgetar till utrikespolitik. Om alla 751 medlemmar skulle debattera dessa frågor tillsammans, skulle det bli för många kockar vid soppan! Parlamentet hittade en bättre lösning genom att skapa flera utskott. Stilla din nyfikenhet genom att ta reda på mer om parlamentsutskotten och deras aktiviteter.

Undersökning av presidiet: Ett organ i Europaparlamentet

Presidiet är involverat i Europaparlamentets finansiella, administrativa och organisatoriska ärenden. Jag är säker på att du fortfarande tycker att du inte vet tillräckligt om det. Vilka består presidiet av? Och exakt vad ansvarar de för? Animationen gör en inflytelserik del av det europeiska projektet begriplig.

Lagstiftning i EU

Kontrollerna och motvikterna som hjälper till att garantera en representativ process.

Europaparlamentets talman

Vem, vad, hur och med vilka befogenheter? En kort presentation av posten som Europaparlamentets talman.

Europaparlamentet i ett nötskal

Arbetet i Europaparlamentet påverkar medborgarna runt om i Europa direkt. Men vem gör egentligen vad, var och hur?

Vad är en Europaparlamentsledamot?

En animerad guide till viktig fakta om Europaparlamentets ledamöter.

Let’s talk

Köp, använd, kasta: att bryta cykeln

EU-parlamentarikerna förespråkar en genomgång av den traditionella ekonomin med begreppet cirkulär ekonomi, i syfte att bevara resurser genom innovativ produktdesign och återanvändning.

Kan du tänka dig att äta klonade djur?

I Europa har klonade djur inte tagit sig in i livsmedelskedjan – än. Men det finns heller inget förbud. EU-lagstiftningen om kloning visar sig vara en hård nöt att knäcka.

Uppgiftsskydd: problem och lösningar

2015 oroade sig majoriteten av européerna över att inte ha kontroll över den information som de lämnar ut på nätet. Nya uppgiftsskyddsregler bör placera dem i förarsätet igen.

Européernas syn på invandring

Enligt Europaparlamentets nya Eurobarometerundersökning ser européerna invandringen som en av EU:s största utmaningar, och en majoritet är för en bättre fördelning av asylsökande. Men åsikterna varierar från land till land.

Jämställdhet mellan könen: Hur kan utvecklingen påskyndas?

Framstegen är uppenbara för kvinnor i alla sektorer, men röster höjs om att Europa bör leda vägen mot jämställdhet mellan könen och påskynda förändring i en värld där ojämställdheten består.

Get the picture: Yrkesmän utan gränser

Det europeiska yrkeskortet är en biljett till fri rörlighet för yrkesmän. Målet är att förhindra onödiga väntetider och byråkrati när kvalifikationer ska erkännas.

Är tiden inne för en EU-armé?

Kan EU dra upp en ny kurs på säkerhets- och försvarsområdet? Vi tar en titt på den befintliga politiken, dess ursprung och vad framtiden bär i sitt sköte.

Att söka asyl i EU

Vad händer när någon söker asyl i EU? Här får du lära dig hur en asylsökande definieras, vad de har för rättigheter och skyldigheter och hur förfarandet ser ut.

Parlamentet nära dig

Har du frågor om Europaparlamentet? Är du sugen på att debattera EU-frågor? Alla medlemsstater har ett informationskontor som gärna hjälper dig.

Vad är en Europaparlamentsledamot?

En animerad guide till viktig fakta om Europaparlamentets ledamöter.

The European Parliament and you

En global aktör - Europaparlamentets inverkan utomlands

En summering av hur Europaparlamentet, i samarbete med andra EU-institutioner, skyddar och främjar europeiska medborgares värderingar och intressen i hela världen.

En rundtur genom EU-institutionerna

Har du svårt att hålla reda på vad de olika EU-institutionerna egentligen gör? Följ med EPTV på en snabb rundtur genom de olika husen.

Mellan partilinjerna: Politiska grupper

Om man bjuder in 751 personer till ett party, så måste man hitta det bästa sättet att organisera den. Annars kan man göra som EU-parlamentet gör, och ha åtta olika parties! Parlamentets 751 medlemmar och grupperna de tillhör, representerar åsikter över Europeiska unionens politiska spektrum. Denna korta animerade film förklarar hur de politiska grupperna inrättas och vad deras parlamentsledamöter gör.

Parlamentets delegationer, aktörer med global räckvidd

EU:s anslutningskriterier, konfliktlösning, ekonomiska band … EU-parlamentsledamöternas delegationer arbetar med dessa och andra ämnen när de träffar sina motparter från hela världen.

Parlamentets delegationer, aktörer med global räckvidd

EU:s anslutningskriterier, konfliktlösning, ekonomiska band … EU-parlamentsledamöternas delegationer arbetar med dessa och andra ämnen när de träffar sina motparter från hela världen.

Förklaring av utskottet

Europaparlamentet hanterar många komplexa frågor, från budgetar till utrikespolitik. Om alla 751 medlemmar skulle debattera dessa frågor tillsammans, skulle det bli för många kockar vid soppan! Parlamentet hittade en bättre lösning genom att skapa flera utskott. Stilla din nyfikenhet genom att ta reda på mer om parlamentsutskotten och deras aktiviteter.

Undersökning av presidiet: Ett organ i Europaparlamentet

Presidiet är involverat i Europaparlamentets finansiella, administrativa och organisatoriska ärenden. Jag är säker på att du fortfarande tycker att du inte vet tillräckligt om det. Vilka består presidiet av? Och exakt vad ansvarar de för? Animationen gör en inflytelserik del av det europeiska projektet begriplig.

Lagstiftning i EU

Kontrollerna och motvikterna som hjälper till att garantera en representativ process.

Lagstiftning i EU

Kontrollerna och motvikterna som hjälper till att garantera en representativ process.

Europaparlamentets talman

Vem, vad, hur och med vilka befogenheter? En kort presentation av posten som Europaparlamentets talman.

Europaparlamentet i ett nötskal

Arbetet i Europaparlamentet påverkar medborgarna runt om i Europa direkt. Men vem gör egentligen vad, var och hur?

Parlamentet nära dig

Har du frågor om Europaparlamentet? Är du sugen på att debattera EU-frågor? Alla medlemsstater har ett informationskontor som gärna hjälper dig.

Praktik: Upplev EU på plats

Visste du att Europaparlamentet erbjuder praktikplatser för unga? Här får du veta hur Adela och Freddie gjorde för att ansöka och vilka nya erfarenheter som väntar även dig.

Praktik: Upplev EU på plats

Visste du att Europaparlamentet erbjuder praktikplatser för unga? Här får du veta hur Adela och Freddie gjorde för att ansöka och vilka nya erfarenheter som väntar även dig.

Vad förväntar du dig av EU?

En undersökning med 28 000 europeer visade att en stor majoritet vill att EU gör mer för att tackla ärenden som arbetslöshet, terrorism, invandring och skattefusk.

Vad är en Europaparlamentsledamot?

En animerad guide till viktig fakta om Europaparlamentets ledamöter.