Economy

Allt om handelsavtal

EU är gammal i gamet när det gäller att förhandla fram handelsavtal. Men vem förhandlar, vem bestämmer, och vad är avtalen bra för, egentligen?

Näthandel: Lika rättigheter håller skojarna borta

Medan många konsumenter fått stärkta rättigheter för säkrare näthandel har framgångarna fläckats av att vissa faller offer för förfalskningar och dolda kostnader.

Planeringsterminen – verktyget som ser till att EU-länderna är solventa

Krisen 2008 avslöjade stora underskott och statsskulder i många stater. Hur hanterar EU de olika nationella budgetarna? En bild säger mer än tusen ord.

Euron från insidan

Alla EU-länder – eller nästan alla – måste gå med i euroområdet. Men hur ser reglerna för den gemensamma valutan ut? Följ med på en resa till eurons inre.

Energy & Environment

Ett plasthav att utrota

Drunknar du i plastpåsar? Vissa länder har kommit långt i arbetet med att minska användningen, medan andra fortfarande är storkonsumenter. Vilka incitament till förändring ger EU?

Köp, använd, kasta: att bryta cykeln

EU-parlamentarikerna förespråkar en genomgång av den traditionella ekonomin med begreppet cirkulär ekonomi, i syfte att bevara resurser genom innovativ produktdesign och återanvändning.

Koldioxid i rörelse!

Hur står sig olika transportmedel mot varandra när det gäller hur mycket koldioxid de släpper ut?

Energiunionen: Investeringar i förnybar energi, effektivitet och en trygg framtid

Kommer den nya energiunionen att öka effektiviteten och innebära att EU blir mindre beroende av ekonomier med höga koldioxidutsläpp och av Ryssland?

Energi till folket (och deras hushållsapparater)

Enorm effektivitet i strömförbrukningen hos elartiklar innebär att det är dags att förändra systemet för energimärkning.

Migration

Riva barriärer: 20 år med Schengen

Schengenområdet omfattar större delen av Europa och är ett uttryck för rätten till fri rörlighet. Det föddes ur drömmar i en by i Luxemburg.

Européernas syn på invandring

Enligt Europaparlamentets nya Eurobarometerundersökning ser européerna invandringen som en av EU:s största utmaningar, och en majoritet är för en bättre fördelning av asylsökande. Men åsikterna varierar från land till land.

Att söka asyl i EU

Vad händer när någon söker asyl i EU? Här får du lära dig hur en asylsökande definieras, vad de har för rättigheter och skyldigheter och hur förfarandet ser ut.

Youth

Utbildning. Träning. Ungdomsfrågor. Sport.

EU:s program Erasmus+ handlar om studenter, men inte enbart: det finns även möjligheter för praktikanter, lärare, personal, volontärer och mer.

Att olja in jobbmaskinen för Europas unga

Europas nuvarande jobbmaskin har lämnat de unga i en svår sits, men EU hoppas att de nya verktygen man nu lägger till ska vända på trenden.

Praktik: Upplev EU på plats

Visste du att Europaparlamentet erbjuder praktikplatser för unga? Här får du veta hur Adela och Freddie gjorde för att ansöka och vilka nya erfarenheter som väntar även dig.